GMORS

G-Times Articles

Dönüş

GMORS'ta gelişmiş PTFE kaplama işlemi

2017 / 11 / 03
Articles
9233

GMORS, elastomerik contalara yönelik düşük sürtünme için çeşitli çözümler sunar. Oldukça ilgi çekici tekniklerden biri PTFE kaplamadır. Sıvı yağlayıcı kullanımına gerek kalmadan contaların yüzey sürtünmesini azaltan bir kuru filmdir. Montaj hattına çok sayıda avantaj sağlayan GMORS gelişmiş PTFE kaplama işlemi nitelikli ve güvenilir conta kaplaması sunar. 

coating-1_EN
Şekil 1. Her bir malzemenin PTFE kaplamalı ve kaplamasız olarak sabit sürtünme katsayısı

GMORS PTFE kaplamaları sayesinde, hangi kauçuk malzeme olursa olsun, sabit sürtünme katsayısı Şekil 1'de gösterildiği gibi 70% oranının üzerinde azaltılabilir.

Mikron kalınlıklı kaplama yüzey özelliklerini değiştirir ve tutma-bırakma hareketini önlemeye yardımcı olur. İyileştirilmiş sürtünme özellikleri otomatik/manuel montaj hattına contaların yapışmasını, bükülmesini ve hatta yırtılmasını engelleme gibi pek çok yarar sağlar. Kolay montaj, üretim verimliliğini de artırır. Bununla birlikte, karıştırılmalarını önlemek için, renk eklenmesi sayesinde benzer parçaların tanımlanmasına yardımcı olur.

coating-2_en
Şekil 2. PTFE kaplamasının, ayırt etmeyi ve tanımlamayı, kolay montajı, daha düşük sürtünmeyi ve yapışma önlemeyi içeren avantajları.

GMORS kaplama işleminde, görevimiz sızdırmazlık özelliklerine olumsuz etki yapmadan işlevsel bir kaplama sağlamayı garanti altına almaktır. Müşterinin gereksinimlerini daha iyi belirlemek ve karşılamak için kaplamaları ısıya ve kimyasallara dayanıklılık, kalınlık, montaj kolaylığı veya temizlik gibi çeşitli açılardan inceleriz. Laboratuvar uzmanlarımız, müşterilerimize en iyi kaplama çözümlerini sunmak için yeni teknolojilerle çeşitli deneyleri ve katı doğrulamaları titizlikle uygulanmaktadır.

Yağa Daldırma ve Isı Yaşlandırma
Kaplamanın müşterinin uygulamalarına yönelik belirli ortam ve hizmet koşullarına dayanabilmesi gereklidir. Bundan dolayı, ısıya ve kimyasallara daha iyi dayanıklılık, test etme hedeflerimizden biri olmuştur. PTFE kaplamaları, müşterinin gereksinimlerine benzer kullanım ortamları oluşturularak test edilir ve yeni çıkarılan kaplama tekniklerimizle kimyasal direnç ve ısıya dayanıklılık konularında büyük iyileşme gösterir.

Şekil (3a) ile gösterildiği gibi, PTFE kaplamalı conta örnek sıvıya daldırılır ve ciddi renk değişimiyle karşı karşıya kalır. Ancak, gelişmiş PTFE kaplama teknikleri sayesinde, conta, daldırmanın ardından (3b) şeklinde olduğu gibi aynı görünümde kalır.

coating-3
Şekil (3a)(3b). Contalar 168 saat boyunca 150°C sıcaklıkta talep edilen sıvıya daldırılır.

Bunun yanı sıra, Şekil (4a), ısı yaşlandırma testinden sonra temel kaplamanın belirgin renk değişimiyle ciddi biçimde hasar gördüğünü göstermektedir. Diğer taraftan, gelişmiş PTFE kaplama tekniklerinde hiçbir renk değişimi gözlenmez (Şekil (4b)). Isı direnci iyileştirilmiştir.

coating-4
Şekil (4a)(4b). Contalar 168 saat boyunca 175°C sıcaklıkta ısıtılır.

Montaj Benzetimi DeneyiMontaj sırasında kaplama durumuna odaklanılırken, kaplamanın hiçbir belirgin çatlama veya soyulma olmadan conta yüzeyine iyi biçimde tutunması beklenir. Bundan dolayı, kaplama tutunmasını öncelikli olarak incelemek için bir montaj benzetimi deneyi gerçekleştiririz. 

Numuneyi 10 döngü boyunca %100 uzamaya gerer, ardından mikroskop altında 500 kat büyütmeyle gözlemleriz. GMORS gelişmiş kaplamada Şekil (5a) ile gösterildiği gibi hiçbir çatlama veya hasar görülmez.

coating-5
Şekil (5a). Montaj benzetimi deneyinden önce ve sonra gelişmiş kaplama numunesi. Hiçbir değişim ve çatlama göstermez.

10 döngülük %100 uzamaya germe işleminden sonraki gelişmiş kaplama ve düşük kaliteli kaplama karşılaştırma sonuçları Şekil 6'da gösterilmektedir. Gelişmiş kaplama bütünlüğünü korurken, düşük kaliteli kaplamada ciddi hasar gözlemlenir.

coating-6
Şekil 6. Montaj benzetimi deneyinden sonra gelişmiş kaplama ve düşük kaliteli kaplama arasındaki fark.

Temizlik
Günümüzde teknik temizliği izleme, daha da üst düzey endüstrilerde önemli bir olmazsa olmaz işlem hâline gelmiştir. PTFE kaplama, kauçuk contaların üzerinde, müşterileri sıvı yağlayıcı kirliliği endişelerinden kurtaran bir kuru filmdir. Ancak pek çok dış etkenin kaplama parçacıklarına yol açmaya devam edebileceğini açıkça belirtmek gerekir. Bu çatlamalar etrafı kirletebilir ve GMORS bunu önler.
GMORS gelişmiş kaplama, montaj benzetimi testi sayesinde otomotiv OEM pazarlarının çoğu temizlik gereksinimini karşılayabilir: ISO 16232 standardında Derece G6.[1]

 ISO 16232 standardına göre kaplamalı contaların Temizlik Analizi Raporu
coating-7 coating-8

Kalınlık ölçümü
GMORS, sızdırmazlık parçalarının özelliklerine yönelik en doğru analiz için kendini gelişmiş araçlarla donatır. Bunlardan biri, kaplama işleminden sonra yüzey ayrıntılarına erişmemizi sağlayan yüksek çözünürlüklü mikroskoptur. Kaplama katmanının kalınlığını, yüzey pürüzlülüğünü ölçmeyi veya diğer bazı mikroskobik incelemeleri içeren bu kurum içi olanak, contalarda yüzey işleme öncesinde/sonrasında bize hızlı ve gerçek bir görünüm sağlar.

Kaplama kalınlığı Şekil 7'de gösterildiği gibi ölçülmüştür. Mikroskopla hassas kalınlık ölçümü için orijinal kaplama şeklini korumak amacıyla ürünün enine kesiti özel olarak işlenmelidir. Mikron kalınlığında bir kaplama katmanını ölçmek/gözlemlemek için yüksek büyütme gereklidir.

coating-9
Şekil 7. İnce, renkli kaplama katmanına sahip bir conta yüksek büyütme altında enine kesit görünümünde gözlemlenmiştir.

[1] An expected value of cleanliness which will require further test for each occasion.