GMORS

KSS ve ESH

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kesintisiz iyileştirme ve ilerleme ruhuyla, çocuklar, gençler, yaşlılar ve fiziksel ya da zihinsel engelli bireyler gibi ekonomik veya sosyal açıdan yoksun grupları sosyal yardımlarla desteklemek için 2014 yılında GMORS Charity and Education Public Trust birliğini kurduk. Ayrıca, toplumsal uyumu korumak ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacı ile kurulmuş olan kadın hakları ve yararlarına, sosyal yardım sağlamaya ve sosyal çalışmayı desteklemek için kurulmuş olan derneklere gönüllüleri, sosyal örgütleri, toplumsal kalkınmayı, eğitimi ve akademik çalışmaları teşvik etmeye yönelik olarak kurulmuş birçok kuruluşu desteklemeye devam etmektedir.

Bu birlik ve kuruluşlar tarafından desteklenen toplumsal yardım projeleri aşağıdakiler gibidir:

 • Yaşlı, engelli, kronik hastalıklı kişiler ve aileleri veya sağlık masrafları.
 • Yoksun aileler, tek ebeveynli aileler, çocuklar, gençler ve kadınlara yönelik sosyal hizmet.
 • Mülteciler ve gereksinimi olanlar ve aileleri.
 • Sosyal yardıma veya kadın haklarının, tek ebeveynli ailelerin, engelli kişilerin, çocukların ve gençlerin durumuna yönelik destek için katkılar ya da sponsorluklar.
 • Sosyal çalışmaya, gönüllü hizmetlere, sosyal gruplara ve toplumsal kalkınmaya yönelik bağışlar veya sponsorluklar.
 • Devlet Okulları ve Özel Okullar Mükemmel Öğrenci Ödülü yardımları.
 • Kaliteli eğitim ve akademik gelişim için devlet okullarına ve özel okullara veya akademik kurumlara yönelik destekler.

ESH Politikası
GMORS Çevre, Güvenlik & Sağlık (ESH) Politikası

GMORS conta ve ilgili malzemeler konusunda ar-ge, üretim ve satış yapmaktadır. Dünya için sağlıklı ve kaliteli ürünü üretmek efor vermektedir. Maaliyet, katile ve servis prensipleri ile müşterilerimizi hizmet vermektedir. Ayrıca işçilerimizin iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda da uluslararası standartına uyumludur.

 • İş sağlığı kuralına uyması: Ülke ve uluslararası iş sağlığı ile ilgili tüm kuralına uymaktadır.
 • Daha az enerji tüketip çevre dostu olmaktadır. Bütün kaynakları iyice değerlendirmektedir.
 • Sıfır tehlike hedefi: Ortam ve işletme sistemi hedefimiz üretimde sıfır tehlike ve sıfır afet için düzenlenmekte.
 • İş sağlığı eğitimi (ESH): Çalışanı tehlike farkındalığı, risk kontrolü, sağlık yönetimi, kirlilik önleme ve acil müdahale yeteneklerini geliştirmek için eğitim verilmekte.
 • GMORS çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve sözleşme sağlayıcıları ile ESH ile ilgili iletişim kurup ortam ve çevre için efor verilmekte.