GMORS, G-TIMES gazetesi yayınlanma açılış konuşması

Değerli müşterimiz,
Size 2012 yılı 1. çeyrekte G-TIMES gazetesinin ilk sayısı yayınlandığını ilan etmek istiyoruz. G-TIMES sizinle GMORS arasında bir platform kurmaktadır.G-TIMES ile GMORS servisimiz, ar-gemimiz hakkında en ilgi duyduğunuz haberleri alacaksınız.Ayrıca G-TIMES size ham madde ve ürünler hakkında daha fazla yeni bilgiler de verecek.

Dolayısyla lütfen G-TIMES’i zevkla okuyun ve yorumlarınıza da açığız, önerinizi 2. sayıda düzenleneceği.