SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZ

Corporate Social Responsibility

Kesintisiz iyileştirme ve ilerleme ruhuyla, çocuklar, gençler, yaşlılar ve fiziksel ya da zihinsel engelli bireyler gibi ekonomik veya sosyal açıdan yoksun grupları sosyal yardımlarla desteklemek için 2014 yılında GMORS Charity and Education PublicTrust birliğini kurduk. Ayrıca, toplumsal uyumu korumak ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacı ile kurulmuş olan kadın hakları ve yararlarına, sosyal yardım sağlamaya ve sosyal çalışmayı desteklemek için kurulmuş olan derneklere gönüllüleri, sosyal örgütleri, toplumsal kalkınmayı, eğitimi ve akademik çalışmaları teşvik etmeye yönelik olarak kurulmuş birçok kuruluşu desteklemeye devam etmektedir.

Bu birlik ve kuruluşlar tarafından desteklenen toplumsal yardım projeleri aşağıdakiler gibidir:

  • Yaşlı, engelli, kronik hastalıklı kişiler ve aileleri veya sağlık masrafları
  • Yoksun aileler, tek ebeveynli aileler, çocuklar, gençler ve kadınlara yönelik sosyal hizmet
  • Mülteciler ve gereksinimi olanlar ve aileleri
  • Sosyal yardıma veya kadın haklarının, tek ebeveynli ailelerin, engelli kişilerin, çocukların ve gençlerin durumuna yönelik destek için katkılar ya da sponsorluklar
  • Sosyal çalışmaya, gönüllü hizmetlere, sosyal gruplara ve toplumsal kalkınmaya yönelik bağışlar veya sponsorluklar
  • Devlet Okulları ve Özel Okullar Mükemmel Öğrenci Ödülü yardımları
  • Kaliteli eğitim ve akademik gelişim için devlet okullarına ve özel okullara veya akademik kurumlara yönelik destekler