GMORS Malzeme

Lider tedarikçilerden malzemeler

Dupont, Dow Corning, Nippon Zeon and Bayer-Polysar gibi firmaların malzeme kaynağıyız.

Sıcaklık tablosu

Bu sıcaklık tablosu referans içindir.
Gerçek servis ortamında bazen tablodaki maksimum sıcaklığa ulaşamayabilşir. Maruz kalmasında kısa süreli veya kesik ise yüksek sıcaklığa ulaşması mümkündür.

Service Temperature Range Chart

Yağ ve Sıcaklığa dayanıklık karşılaştırma tablosu

Oil And Heat Resistance Comparison Chart